www.nfu.hu
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001

"Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési- oktatási intézményeiben"

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 azonosítószámú "Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési- oktatási intézményeiben"című  pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában 96.991.982 Ft támogatásban részesül. A pályázatot a projektgazda a három nevelési - oktatási intézménye 5 feladatellátási helyének fejlesztésére nyerte el.

Jelen esetben: Összevont Óvodák, Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola (Luther tér, Petőfi út, bélmegyeri tagintézmény), Petőfi Sándor Gimnázium.

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat keretében megvalósuló továbbképzéseket és tanácsadásokat, egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében a bajai székhelyű Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja nyerte el. A képzések szeptember 1-től december 31-ig tartanak.

A projekt keretében az első 30 órás képzés az "Új tanulásszervezési eljárások" címmel már megvalósult. Jelenleg "Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés" van folyamatban.

Megkezdték munkájukat az intézményi folyamat tanácsadók, akik elsősorban a menedzsment és a feladatellátási helyeken lévő szakmai-vezetők munkáját segítik
.

[TÁMOP Kezdőlap] [Hírek] [Projekt tartalma] [Projekt tevékenység] [Kedvezményezettek:] [Fényképek] [Videók] [Hirdetések] [Közbeszerzés]