^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail: altalanosiskola@mezobereny.hu

 • 1 Mezőberénybe ért a Megye Futás 2018-ban is!

  A 2. a-c osztály nagy örömmel csatlakozott az eseményhez. A 26 főből álló gyermeksereget több szülő részvételével kísértük végig. Az iskolától Köröstarcsa irányába indultunk a Mezőberény tábláig. Itt megvártuk Tóth László Békéscsaba futónagykövetét, majd visszaindultunk a Berény Szállóhoz.
  Bővebben...
 • 2 Egy boldog osztály boldog napjai…

  Az elmúlt napokban lázas munkában volt iskolánk 3.a osztálya. Terveztünk, rajzoltunk, festettünk, vágtunk, ragasztottunk és munka közben nagyon sokat beszélgettünk arról, kinek mi okoz örömöt, hogyan tudjuk szebbé, boldogabbá tenni minden napjainkat. A gyerekek nagyon sok jó ötlettel álltak elő, s szemmel láthatóan roppant jól érezték magukat.
  Bővebben...
 • 3 A Föld világnapja

  Az alsó tagozatban munkálkodó ÖKO szakkör tagjai, e számukra igen fontos nap alkalmából az iskola udvarát és környékét tisztították meg számos hulladéktól, szeméttől. Példát mutatva ezzel iskolástársaiknak is. A szorgos kezek tulajdonosai ugyanis, nemcsak gondolkoznak, de cselekednek is, hogy FÖLDÜNK a jövő nemzedéke számára is élhető maradhasson.
  Bővebben...
 • 4 Digitális témahét az 5.a osztályban

  Eben az évben április 9-13-ig tartották meg országosan a digitális témahetet. Osztályunk több órán is bekapcsolódott ebbe a munkába. A magyar nyelv és irodalom, és az ének órákon. Az osztály projektje Petőfi Sándor: Egy estém otthon című vers digitális eszközökkel történő feldolgozása volt.
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

TANSZAKI BEMUTATÓK

 

TANSZAKI BEMUTATÓ – CSELLÓ TANSZAK

A 2017/18-as tanévben szeptember 1-től 10 tanulóra bővült a gordonka tanszak létszáma. A diákok tanszaki bemutatójára, az első félévi vizsgára 2018. január 18-án 15 órakor került sor a Luther téri iskola földszintjén kialakított előadóteremben. Az ideálisan felújított, esztétikusan berendezett helyszínen nagyszámú hallgatóság – szülők, nagyszülők, kollégák – jelenlétében adtak számot felkészültségükről Fejes Antal gordonkatanár tanítványai.

A vizsgadarabokat magabiztosan, igényes hangképzéssel, avatott zongorakísérettel adták elő a tanulók, de a magasabb osztályok előadási darabjai mellett – közülük különösen szépen muzsikált Modolo Júlia és Szabó Brenda - figyelemmel kísérhették a jelenlévők a hangszertanulás kezdeti lépéseit is. Szembesülhettek azzal, hogy mekkora figyelmet és kitartó gyakorlást igényel a gyermekek részéről a húrok, a hangok, a ritmus ismerete, a pontos pengetés, a magabiztos vonóvezetés és a szép hang képzése.

Ritkaságnak számított, hogy a 8 évesektől a kamaszkorú diákokig szinte valamennyien közös kamaramuzsikálásban vettek részt felkészítő tanárukkal. Együttes játékukkal, nagy sikerrel adták elő Farkas Ferenc: Két régi magyar táncát.

A vizsgabemutató végén Gregus Anita tagintézmény-vezető és Fejes Antal szaktanár köszönetet mondott a szülőknek, hogy gyermekeik lelki-szellemi épülésére a klasszikus zenét és a gordonka hangszeres tanulását választották.

A bemutató családias hangulatban ért véget.

A képeket ide kattintva tekinthetik meg!

Fejes Antal - zenetanár

 

 

TANSZAKI BEMUTATÓ – FA- ÉS RÉZFÚVÓS TANSZAK

 

A fa- és rézfúvós tanszakos diákok lelkesen készültek tanszaki bemutatókra, melyen megmutathatták a szülőknek, tanároknak és érdeklődőknek, s akik jelen voltak a hangversenyen, eddigi munkájuk eredményességét.

Nagy öröm volt számukra, hogy ilyen kulturált, családias környezetben kezdhették el ezt a tanévet.  A kiválóan felkészült növendékek népes hallgatóság előtt számolhattak be féléves fejlődésükről.

Tanszaki meghallgatásunk első részében Rideg Lajos tanár úr klarinéton és furulyán játszó növendékei kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. Érdekes volt látni, hogy a gyermekek milyen figyelemmel és szakmai érdeklődéssel hallgatták a velük egykorúak előadását. Nagyon szerencsés és jó ötlet a különböző tanszakok egyidejű bemutatkozása, hisz ezáltal lehetőségünk adódik bepillantás nyerni más hangszeres tanszakok műhelymunkájába.

Nagyszerű élmény volt látni, hogy a Tanár úr tanszaki beszámolója után Bíró Tamás növendékei felszabadultan és mosolyogva léptek a „színpadra”, az ilyenkor természetesnek mondható lámpaláz sem a viselkedésükön, sem a produkciójukon nem volt felfedezhető. A növendékek két művet játszottak el kotta nélkül, zongorakísérettel, trombitán és furulyán. Produkciójukat kivétel nélkül imponáló magabiztosság jellemezte, érett zenei megoldásokat hallhattunk a korosztályos szintnek megfelelő technikai kivitelezés mellett.

Furulyások, fuvolások is nagyon felkészülten és izgatottan álltak a közönség elé. Papp Judit tanítványai főként közösen választott gyermekdalokat játszottak, de elhangzott duó is és néhány zongorakíséretes darab is. A legtöbben a tanév elején kezdték el a hangszertanulást és láthatóan mindenkinek feledhetetlen élményt nyújtott az első szereplés.

Természetesen a közönség sok-sok tapssal jutalmazta az ifjú tehetségeket.

Nagy lendületet kaptak a gyerekek a következő félév elkezdéséhez, az új dalok és kamaraművek tanulásához. 

A végig családias hangulatú rendezvény vidám beszélgetéssel végződött.

 Nagyon reméljük, hogy mind a növendékek, mind pedig a szülők kellemes emlékekkel gazdagodva újult energiával feltöltődve kezdik meg a 2017/2018 tanév második félévét.

A tanulók zenei tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

A képeket ide kattintva tekinthetik meg!

Papp Judit, Rideg Lajos, Bíró Tamás - zenetanárok

 

 

TANSZAKI BEMUTATÓ – GITÁR TANSZAK

Gitár tanszakunk ebben a tanévben alakult, mindenkinek ez volt az első önálló fellépése.

E hangverseny egyben az első mérföldkő is volt számunkra. Minden növendék teljesítménye büszkeséget és örömöt okozott számunkra. Az, hogy egytől-egyig ilyen bátran és hibátlanul tudtak gitározni annak a jele, hogy megfogadták a tanácsokat, és hangszerüket naponta örömmel kézbe vették.

Reméljük, a közönségünknek, szülőknek, is örömteli pillanatokat szereztünk. Ők azok, akik nélkül a mi munkánk nem tudna sikeresen működni, gyermekeik segítését és támogatását ezúton is hálás szívvel köszönjük!

A képeket ide kattintva tekinthetik meg!

Czirok Ildikó - zenetanár

 

 

TANSZAKI BEMUTATÓ – HEGEDŰ TANSZAK

A tanév I. félévének befejezéseként nagy érdeklődéssel zajlott Nagyné Bodon Ilona és tanítványainak hegedű tanszaki bemutatója.

A fiatalabb növendékek (HEK, 1. évfolyam) a gyakorlatokon kívül dalokat szólaltattak meg, kotta nélkül. Figyeltek az intonációra, a vonóbeosztásra, húrváltásra, mely technikai feladatok nagyon fontos alapjai a későbbi  jó hangszeres közérzet megteremtéséhez.

A 3.4.5. évfolyamos hegedűsök szólóban, duóban, illetve zongora kísérettel mutatkoztak be. Népdalok, etüdök, előadási darabok hangzottak el, melyet képességükhöz, tehetségükhöz mérten, színvonalasan adtak elő.

A továbbképzősök hegedűjátéka elvarázsolta a Szülőket. Zongora kísérettel közismert dallamok csendültek fel. Gulyás Zoltán szülő örömmel vállalta lánya darabjának kíséretét. Köszönet érte!

Weigert Teodóra tehetsége, hangszertudása, a zeneművek tolmácsolása katartikus élmény volt számunkra.

Befejezésül egy trió hangzott el a továbbképzős lányok, és tanáruk előadásában.

 

A képeket ide kattintva tekinthetik meg!

 Nagyné Bodon Ilona - zenetanár

 

 

TANSZAKI BEMUTATÓ – ZONGORA TANSZAK

A Luther téri iskola 2. emelete és a földszinti előadóterem adott otthont az Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres- és szolfézsoktatásának 2017 szeptember 1-től kezdve. A beiratkozott tanulók felhangolt pianínókon, illetve szakszerűen rendbe hozott, elektromos hangszeren, ízlésesen dekorált, tiszta környezetben bővíthették billentyűs tudásukat, illetve kezdhették meg a hangszeres tanulást. Fejes Antalné zongoratanár 5 tanítványával tartott félévi vizsgabemutatót 2018 január 18-án, illetve Balogné Bozsik Katalin 10 tanítványával január 24-én az érdeklődő szülők, meghívottak előtt, a földszinti előadóteremben. Izgatott diákok, családtagok, hozzátartozók várakoztak kis hangversenytermünk előtt, hogy elkezdődjék a félévi hangszeres bemutató, a zongora tanszaki vizsga-előadás. A résztvevő diákok - hangszeres előképzősök, első, másodéves zongoristák, - szeptember elejétől kitartó, szorgalmas munkával sajátították el az általuk kiválasztott zeneműveket, ismerkedtek a zongorairodalom kitűnő alkotóival, hogy ezen a nagy megmérettetésen zongorajátékukkal legjobb tudásuk szerint ajándékozzák meg hallgatóságukat.

Az előadott művek széles skáláját mutatja, hogy felcsendült itt a legegyszerűbb gyermekdalocska / Süss fel nap, Csöncsön gyűrű / népdalfeldolgozás / Szőnyi E.: Megrakják a tüzet / Mozart, Beethoven táncok, de Bach Kétszólamú invenciói közül is hallhattunk előadást.

A hallgatóság megfigyelhette a hangszeres előkészítős és első évfolyamos tanulók kezdeti lépéseit, a két kéz különböző játékmódjára koncentrálást, a tükörképes, váltott kezes, unisono és dudakíséretes darabokat, majd a négykezes produkciók során az egymásra figyelés és a hallás fejlesztését. Az újonnan vásárolt ütőhangszerek igen jó szolgálatot tettek a gyerekek kezében, az egyenletes mérőérzet kialakításánál. Emlékezetes produkciót nyújtott a továbbképzős Hajdu Réka a szólójátéka, majd tanárával, Fejes Antalnéval a négykezes mű, Beethoven: Kontratáncának látványos előadása során. A vizsgabemutatón bebizonyosodott, hogy a választott hangszeren az előrehaladás a gyermekek szorgalmán, a tanárukkal létrejött, szeretetteli kapcsolaton túl, a szülői odafigyelésen, az otthoni gyakorlás feltételeinek megteremtésén múlik. A látottak-hallottak alapján a zongoristák örömmel készülnek a II. félév következő feladataira és a tanév végi, közös megmérettetésre.

A vizsga meghívott vendégei, egyben a vizsgabizottság tagjai: Gregus Anita az Alapfokú Művészeti Tagintézmény vezetője és Hamza Lenke szolfézs szaktárgy tanára méltatta a diákok teljesítményét, gratulált a sikeres vizsgához.

A képeket ide kattintva tekinthetik meg!

Fejes Antalné, Balogné Bozsik Katalin - zongoratanárok

 

. mai.mezobereny.hu