^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail:mezoberenyiiskola@gmail.com

 • 1 Kémiai kísérlet vagy varázslat?

  Idén ismét ellátogatott Kiss Péter kémiatanár kollégám az iskolánkba. Idén is elkápráztatott bennünket látványosabbnál látványosabb kísérleteivel.Gyártott elefántfogkrémet, villámokat zárt kémcsőbe, PET palackot repített a levegőbe, meggyújtotta a saját kezét, színes füstöket eregetett az udvaron, stb.
  Bővebben...
 • 2 Szavalóverseny

  A magyar költészet napja felé közeledve, 2024. április 10-én került megrendezésre iskolánk szavalóversenye, melyre 1-től 4. osztályig jelentkezhettek a gyerekek. Az időpont rendhagyó volt, hiszen a tavaszi szünet ideje is lehetőséget adott a felkészülésre. A versenyzők létszáma igazolta a lelkesedést. Mindenki szavalatában érezhető volt az alapos felkészülés és a tanító nénik odaadó munkája.
  Bővebben...
 • 3 DSD I szóbeli nyelvvizsga

  A mai nap délutánján lezajlott a DSD I nyelvvizsga szóbeli része is. A vizsgán öt 8. a-c osztályos tanuló vett részt, amely elsöprő sikert hozott. Mind az 5 tanuló sikeres B1 szintű szóbeli nyelvvizsgát tett. A vizsga három részből állt: az első részben a vizsgabiztosok által feltett kérdésekre kellett válaszolni, majd bemutatták az általuk kidolgozott Power Point prezentációt egy választott témából, végül az előadásuk témájáról beszélgettek a vizsgáztatókkal.
  Bővebben...
 • 4 Szépíró verseny

  2024. március 21-én, csütörtök délután került megrendezésre a Szépíró verseny megyei döntője a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében, Füzesgyarmaton. A versenyzők feladata az adott vers, illetve szöveg másolása volt meghatározott idő alatt. A zsűri több szempontot is figyelembe vett a pontozás során: az írott munka esztétikai összképe, a formai kivitelezés, a másolás pontossága, az íráskép rendezettsége.
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

Belső tudásmegosztás a nevelőtestületben a tél jegyében - ÖKOmanó szakkör - újrahasznosítás kreatívan

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként az egyik jógyakorlatunk, az ÖKOmanó szakkör céljaival, tevékenységével ismerkedhetett meg a nevelőtestület Kecskeméti Ildikó tanító, a szakkör vezetője által. A szakmai délutánt Öreg István főigazgató úr nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta a fenntartható szemlélet kialakításának fontosságát intézményünkben.

Bővebben>>


BÁZISINTÉZMÉNYI PROGRAM AZ ŐSZI PEDAGÓIAI NAPOK KERETÉBEN

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ Őszi Pedagógiai Napok programsorozatának egyik szakmai eseményének adott otthont a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium bázisintézményi programja „Légy egészséges! Légy tudatos! Légy egészségtudatos!” címmel.

Bővebben>>


AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Iskolánk, a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2023-ban ismételten elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

„A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.”

Az elismerés nevelőtestületünknek köszönhető, amelynek a nevelő- és oktató munkáját mindig a megújulás iránti igény jellemzi. Olyan innovációkkal pályázott intézményünk, amelyek kiemelt céljaink megvalósítását segítik: a kor elvárásainak megfelelő eszközökkel biztosított mozgásfejlesztés, a háztartási hulladék hasznosítása és a komplex fejlesztés.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

 1. Játék-bűvölet újratöltve – a digitális eszközök bevonása a testnevelés oktatásba

A program célja a kerettantervben meghatározott mozgásformák és ahhoz kapcsolódó tananyagok kiegészítése az adott korosztály szintjének megfelelő játékokkal, egyéni, páros és csoportos feladatokkal, versengésekkel. A mozgásos tartalmak beépítése segíti a pozitív motivációs környezet kialakítását, amelyek a pszichomotoros képességek mellett a kognitív és transzverzális képességek fejlesztését is lehetővé teszik. A különféle kooperatív feladatok, a stratégiai játékok, valamint a digitális eszközök által irányított gyakorlatvégzés segítséget ad a tanulók feladat/játék közbeni döntéshozatalában. Javítja a változó környezethez való alkalmazkodást, a rövid- közép- és hosszútávú összpontosítást, és szenzitív hatással van a gyerekek tanulási képességeire, logikai gondolkodására.

 1. ÖKOmanó szakkör - újrahasznosítás kreatívan

A program során a tanulók a háztartásokban jelenlévő hulladékok újrahasznosítását a manuális tevékenységek során gyakorolják, és megtapasztalják, hogy az anyagok környezettudatos körforgásáról van szó. A személyiségfejlesztés egyik lehetősége a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás kialakítása. Az ökoszemlélet beépítése a mindennapi gyakorlatba, a kreatív foglalkozásokba.

 

 1. A bábjáték pozitív hatásai az SNI és BTMN tanulók fejlesztésében

A bábjáték alkalmazási lehetősége a fejlesztő foglalkozáson/tanítási órán élményen, cselekvésen keresztüli tapasztalatszerzés, tanulás. Komplex hatással van a tanulók érzelmi és szellemi fejlődésére. Személyiségfejlesztő hatása által a kreativitás, az esztétikai érzék, kommunikáció, a szociális érzékenység, a kézügyesség fejlődik. Művészeti hatásán és az audio-vizuális élményen túl, diagnosztikai, pedagógiai, terápiás célú felhasználási lehetősége van. Önállóságot kíván a gyermektől, ezért önbizalmat, bátorságot ad. Jellemet és akaratot formáló hatása is kiemelkedő. Fejleszti az értelmi funkciót, a gondolkodás kezdeti formája az érzékelésen, észlelésen alapul. A megismerő tevékenységek által differenciált rétegmunkával az érdeklődésüket, figyelmüket tartósan fenn tudják tartani, ezért a kognitív funkciók fejlesztésének is hatásos eszköze.

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Kapcsolattartó: Vári Anikó Katalin

                          telefon: 66/515-573; 06-70/400-2504

                          email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

. mai.mezobereny.hu