^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail:mezoberenyiiskola@gmail.com

 • 1 Kincsvadászat az ovisokkal

  A következő tanévre vonatkozó beiskolázási programunk keretén belül most kincsvadászatra hívtuk a nagycsoportos óvodás gyermekeket. Az ovisok egy robotkatica segítségével - amit ők is irányíthattak - nagy érdeklődéssel keresték a kincseket. A tableteken felfedezték és bebarangolták a kincses szigetet. A német és az angol nyelv segítségével ismerkedtek a színekkel és a számokkal, mondókáztak, énekeltek, amit a program végén be is mutattak a szülőknek.
  Bővebben...
 • 2 Szépíró verseny

  Ebben az évben immár hetedik éve került megrendezésre a Szépíró verseny, melyet hagyományos, jelenléti formában bonyolíthattunk le. A november 14–15. közötti időszakban kategóriánként zajlott le a megmérettetés, melyen 40 fő alsó és 37 fő felső tagozatos tanuló igyekezett a legszebb „kézírását elővenni”.
  Bővebben...
 • 3 Színház az iskolában

  A Lázár Ervin Program keretén belül, a Napsugár Bábszínház társulatának egy része látogatott el iskolánkba. Nagy lelkesedéssel várták a színházi előadást a 2. osztályos tanulók, hisz ezt az alkalmat több közös színházi élmény megelőzte már. Iskolánk főépületében lévő tornaterem volt a helyszín, amit nagyon ötletesen berendeztek a szervezők.
  Bővebben...
 • 4 Mézes reggeli az alsó tagozaton

  Iskolánkban ebben a tanévben ismét megrendezésre került a Mézes Reggeli elnevezésű program. Ebből az alkalomból ellátogattak hozzánk a Berényi Méhészek, hogy megismertessék tanulóinkkal a méhészek munkáját, népszerűsítsék a mézet. Felhívják a gyerekek figyelmét a méhek munkájára, az egészséges táplálkozás és a reggelizés fontosságára, valamint a helyben termelt élelmiszerek jelentőségére.
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

Fenntarthatósági témahét az 5-8. évfolyamon

 

Természettudományi és környezetvédelmi munkaközösség

A 2021-2022-es tanévben ismét elérkezett a fenntarthatósági témahét ideje. Április 25-29 között kiemelten foglalkoztunk a környezetvédelem témájával többféle tanórán különböző témákban.

A Mobil-élet című tanórán először egy előadást hallgathattunk meg a tanulókkal a mobiltelefonok kapcsán. Ebben a témában először egy kis történeti áttekintés volt, majd a mobiltelefonok felépítéséről beszélgettek a tanulók. Végül átbeszélték, hogy hogyan lehet a mobiltelefonok alkatrészeit újrahasznosítani. Illetve, hogy miért kellene a mobiltelefonokat okosan és nem felelőtlenül használni. Ezt követően egy kis totót töltöttek ki, hogy mennyire tudták értelmezni a hallottakat.

A „Hova viszed az energiát?” című témában szintén egy kisebb előadáson keresztül ismerhették meg diákjaink az elemek felépítését, fajtáit. Megbeszélték, hogy mely elemeket lehet tölteni, illetve melyiket nem. Végül azt is megtudhatták, hogy kinek a feladata az elemek visszagyűjtése, illetve mennyit kell éves szinten visszagyűjteni törvényi előírás szerint. Ezek után megismerkedhettek az elemek anyagainak újrahasznosításának lehetőségével, hogy mennyire fontos az elemeknek szelektíven történő gyűjtése, és nem kommunális hulladékként való kezelése. Az előadás közben többször kisebb digitális feladatot oldhattak meg a gyerekek.

Kémia órán a műanyagokról volt szó. Az órán résztvevők megbeszélték, mIlyen problémát okoz a világnak a hulladékként való kezelésük, és mit tehetünk mi magunk a saját életünkben annak érdekében, hogy minél kevesebb műanyag szemét keletkezzen. A kompetenciamérésre készülve szövegértő feladatlapot oldottak meg, amely a PET palack nélküli élet lehetőségére hívta fel a figyelmet.

Az idei évben a téma volt a vízszennyezés, szó volt arról, mi mindennel szennyezzük a vizeinket. Szóba került a levegőszennyezés, permetszerek és vegyszerek használata, mivé alakul a kén-dioxid a légkörben, milyen anyagok elégetése során keletkezik a kén-dioxid, és a földre hullva, milyen károkat okoz, és milyen károkat okoz globálisan az üvegházhatás. Kitértünk a talajszennyezésre is. Tanóra végén játékos feladatokat megoldására is sor került. A tanulók megérthették, hogy a világunk egy komplex rendszer, fontos a felelős fogyasztás.

Fizika és technika órákon beszélgettünk a műanyagok széles körű elterjedéséről, a környezetre gyakorolt hatásáról, és számba vettük, hogy mit teszünk már és még mi mindent tehetünk azért, hogy kevesebb műanyag szemét kerüljön a környezetbe. A műanyagból készült tárgyak újra hasznosításának lehetőségeit is áttekintettük. A hulladékgazdálkodás fontosságát, a hulladék piramisról szóló kisfilmet néztük meg.

 A képeket ide kattintva tekinthetik meg! 

/Bereczkiné Éber Ildikó munkaközöség-vezető/

 

Társadalomtudományi, nyelvi és művészeti munkaközösség

A Fenntarthatósági témahéthez munkaközösségünk is csatlakozott. A tanulók érdeklődéssel és aktívan vettek részt a feladatok megoldásában, a környezetünk védelme, a fenntartható jövő iránti tenni akarás jellemezte őket.

A magyar nyelv és irodalom órákon, valamint történelem órán a kompetenciamérésre készülve a tanulók szövegértési feladatokon keresztül foglalkoztak a környezetünk védelmével. A műanyag csomagolóanyagok mennyiségének a csökkentése, újrahasznosításának lehetőségéről olvastak. Beszélgetés zajlott az ételek pocsékolásáról, a hulladékfeldolgozásról és következményeikről. Ételhulladék címmel a témához kapcsolódó szöveget olvastak el, majd szövegértési feladatokat oldottak meg.

Német nyelv tanórákon Szabadulószoba a vízért címmel játékos, interaktív projekt hívta fel a tanulók figyelmét a Föld egyik legnagyobb kincsére, a vízre. A projekt lényege az volt, hogy a tanórákon megszerezett ismereteket felhasználva a diákok maguk készítsenek egy szabadulószobát. Különböző feladatokat alkottak: voltak vízzel kapcsolatos közmondások, tankockák készítése, keresztrejtvények, víztakarékos életvitel, logikai feladatok. Az alsó tagozatos német órákon a tudatos vízfogyasztás volt a központi téma. Új szavakkal ismerkedtek meg a gyerekek a fenntarthatóság témaköréből, rajzokat készítettek. 

            Angol nyelv tanórákon a környezetünk védelmével, a fenntarthatóbb életünk megvalósításával kapcsolatos lehetőségekről folyt beszélgetés. Egyes osztályokban oktató videó segítségével ismerkedtek a tanulók az újrahasznosítás lehetőségével, majd az ezekkel kapcsolatos kifejezések megismerése, elsajátítása volt a cél. A kisebbek rajzoltak, a nagyobbak számítógépen készítettek plakátokat a környezetünk megóvásának a lehetőségeiről.

Az elmúlt hét során munkaközösségünk igyekezett a tanulók figyelmét a környezet- és természetvédelem iránt felkelteni, és jó példákat adni. Reméljük, hogy a tanórákon hallottakat beépítik a gyerekek a mindennapi életükbe, és a fenntarthatóság közös felelősségünkké válik.

  A képeket ide kattintva tekinthetik meg! 

/Vári Anikó Katalin munkaközösség-vezető/

 

Fenntarthatósági témahét az osztályfőnöki órákon

A fenntarthatóságra nevelés fontos céljának tekintjük, hogy a tanulók saját cselekedeteink következményeit megismerjék, lássák és értsék, hogy az egyéni viselkedésük hogyan járulhat hozzá, hogy a bolygónkat megóvjuk a káros hatásoktól.

Osztályfőnöki órán kiemelt hangsúlyt fektettek a szemléletformálásra, hogy értsék, hogy mit jelent a fenntarthatóság, értsék a komplexitásának a jelentőségét, hogy minden mindennel összefügg.

Az osztályok egy része bekapcsolódott az országos online órák programjába.

A https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/online-tanorak közül választották A Mobil-élet óratervet, ami alapján megismerkedtek a mobiltelefonok életútjával. Megbeszélték, hogy mikortól jelentek meg a különféle telefontípusok és hogy mire is jó használni a készülékeket. Megtudták, hogy a mobiltelefonoknak csak 7%-a kerül újra hasznosításra, legtöbb telefon félretéve otthon kallódik és egy átlagos mobilból kb. 630 Ft-nyi hasznosítható anyag kerül kinyerésre.  A gyerekek az óra végén a téma ismeretanyagából egy Kahoot-os feladatban mérhették össze tudásukat.

Több esetben vitaindítónak filmet illetve videót néztek meg. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön. Az osztályokban visszatérő téma a környezetvédelem. Márciusban a Happy héten is kiemelt figyelmet szenteltek a témának. Ezt folytatva a Föld napjáról, megnéztek egy kisfilmet „10 apróság, amivel megmentheted a Földet” címmel. Ezután interaktív játékot játszottak, melyben a szelektív hulladékgyűjtés volt a téma. Az óra végén felragasztották az osztályban azokat a „vizes lábnyomokat”, melyeket vizuális kultúra órán készítettek.

A szelektív hulladékgyűjtés fontosságát több osztály is kiemelte. Tisztázták a különbséget a szemét és a hulladék között. Hulladék az az anyag, amelyek keletkezése helyén haszontalanná vált, de szelektíven gyűjtve még másodlagos nyersanyagként hasznosítható. A szelektív gyűjtés szempontjából meghatározták a különböző hulladék fajtákat. 

Ezt követően megnéztek egy ppt-t melyben használható ötleteket kaptak arra, hogy mit lehet tenni a keletkező hulladékkal és arra is, hogy hogyan mit tehet az egyén annak érdekében, hogy kevesebb hulladék „termelődjön” a környezetében.

A beszélgetést követően 4-5 fős csoportokban, saját készítésű környezetvédelmi társasjátékokkal játszottak. Játékos formában mélyítették el a már meglévő ismereteiket.

Munkaközösségünk az eltelt hetet érdekes és hasznos munkával töltötte. Remélhetőleg a tanulók megértették a fenntarthatóság fogalmát, szükségességét. Az itt hallottakat, megbeszélteket nemcsak ezen a héten, hanem az elkövetkezőkben is használni fogják.

  A képeket ide kattintva tekinthetik meg! 

/Csibor Lászlóné munkaközösség vezető/

. mai.mezobereny.hu