^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail:mezoberenyiiskola@gmail.com

 • 1 Boldogságóra

  Iskolánk 5.a osztályában 2023. szeptember 21-én a Hála Világnapján és szeptember 25-én tartottuk meg a 2023-2024-es tanév első boldogság óráit, melynek témája a HÁLA volt. Első napon áttekintettük érzelmeink skáláját. Nagy örömömre a gyerekek többsége a boldogság, magabiztosság, nagyrabecsülés, hála, szenvedély, örömteli várakozás, remény érzésével érkezett aznap az iskolába és csak páran éreztek unalmat és kétséget.
  Bővebben...
 • 2 A zene világnapja október 1.

  Október 2-án a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium alsó tagozatán emlékeztünk meg a világnapról. Reggel az Énekkar vezetésével közös énekléssel indítottuk a napot, „A zene az kell” című dallal, a Valahol Európában musical nagy slágerével. Az uzsonnaszünetben az iskolarádión keresztül a Média szakkörre járó tanulók műsorát hallgathattuk meg a zene világnapjának eredetéről, a zene jótékony hatásairól és fontosságáról a hétköznapokban is.
  Bővebben...
 • 3 Ősz évszaknap a 3. és 4. évfolyamon

  A 3. a osztály termésből őszi asztali díszt készített. Kukoricát csuhéztak, morzsoltak, beszélgettek, képeket néztek a régi csuhéból és kukorica csutkából készült játékokról. Majd madárijesztőt készítettek. A 3. c-sek Csanádi Imre Őszköszöntője után beszélgettek az időjárásról. Ehhez kapcsolódva készítették el az esernyőre hulló falevél képet.
  Bővebben...
 • 4 Európai Diáksport Napja

  2023. szeptember 29-én került megrendezésre a magyar kezdeményezésből Európa kiemelt sporteseményévé vált program, az Európai Diáksport Napja. Ehhez a programhoz iskolánk idén is csatlakozott. Ráadásul ennek a sportnapnak a megszervezése az Aktív Iskola projectünk egyik kiemelt rendezvénye is. Az Európai Diáksport Napja kiemelt célkitűzése, hogy ezen a napon a diákok legalább két órát mozogjanak, és fussanak 2023 métert!
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

Székhely

          

Mezőberényi Általános Iskola,  Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.
Telefon: +36 66 515-573

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tagintézmény:

Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Tagintézménye
5650 Mezőberény, Luther tér 1.

Telephely:

Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri telephelye  
5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29.

 

 

A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium bemutatása

A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen és hat telephelyen látja el feladatait.

Köznevelési alapfeladataink:

Általános iskolai nevelés-oktatás:

 •  nappali rendszerű iskolai oktatás,
 • a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók integrált nevelése-oktatása  (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos,  érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos),
 • integrációs felkészítés,
 • képességkibontakoztató felkészítés.

Sportiskolai feladat:

 • köznevelési típusú sportiskolai feladat.

Alapfokú művészetoktatás:

 • zeneművészeti ág,
 • képző- és iparművészeti ág.

Egyéb köznevelési foglalkozás:

 • napközi, tanulószoba
 • egész napos iskola

Iskolai könyvtár

A 2022-2023. tanév statisztikai adatai alapján az intézményben tanulók száma 471 fő.

A nevelőtestület tagjai szakmailag jól képzett, munkájukat nagy odaadással végző pedagógusok. Többen 2-3 diplomával is rendelkeznek.

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak.

Egész napos iskolai oktatást az 1-4. évfolyamon biztosítunk igény szerint, ahol délelőtt és délután egyenletesen vannak elosztva a tanórák és a másnapra történő felkészülési órák.

A sportiskolai osztályaink működésének célja az egészségtudatos életmód kialakítása, a sport megszerettetése, a sportos életmód kialakítása, a tudatos sportolóvá nevelés.

Idegen nyelvi osztályok első évfolyamtól indulnak. Emelt óraszámban az idegen nyelvet a felső tagozaton tanulhatnak diákjaink.

Az iskolánkban tanuló gyerekek családjainak szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő-oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán kívül is megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyerekek fejlesztését is.

Intézményünk az elsők között volt, amely felvállalta az integrált oktatást.

Fontosnak tartjuk a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztését, a tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezését. Tevékenységeink körében kiemelt figyelmet fordítunk az erkölcsi nevelésére, a nemzeti öntudat, hazafias nevelésére, az állampolgárságra, demokráciára nevelésre, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a családi életre nevelésre, a testi és lelki egészségre nevelésre, a felelősségvállalásra másokért, önkéntességre, a fenntarthatóságra, környezettudatosságra, a pályaorientációra, a gazdasági és pénzügyi nevelésre, a médiatudatosságra nevelésre, a tanulás tanítására.

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, versenyek, vetélkedők, iskolai sportkörök, hagyományőrző tevékenységek, tanulmányi kirándulások, iskolai könyvtár keretében biztosítja a tanulók számára a szabadidő tartalmas, értékes eltöltését.

Tehetséggondozó programunkban – az 5-8. évfolyamon – központi helyet kap a hét tehetségterület fejlesztése, a játékosság elvét követve, a motiváció, az érdeklődés fenntartása végett. A tanulásfejlesztés, az emlékezet, a figyelem, a memóriafejlesztés mindennapos fejlesztő feladat.

Az intézmény általános iskolai feladatot ellátó három feladat-ellátási helyén 2009. évben bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás szövegértés-szövegalkotás, matematika, szociális-életviteli kompetencia és idegen nyelvi kompetencia területen, melynek tapasztalatait hasznosítjuk.

Témahetek, projektek, innovációs programok, tanulói laptop program, digitális táblák segítik a nevelő-oktató munkát, egyben az intézmény fejlődését. A TÁMOP, TIOP, EFOP projektek keretében a pedagógusok szakmai, módszertani és info-kommunikációs technológiai képzéseken fejleszthették kompetenciáikat.

Intézményünkben 2009 óta működik az integrációs- és képesség kibontakoztató (IPR) program, mely a hátrányos helyzetű tanulóknak a többi tanulóval egy csoportban történő nevelését, oktatását célozza meg, a tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának csökkentése érdekében.

Részt vettünk az alábbi pályázatokban:

 • TÁMOP 3.1.4. -08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben;
 • TIOP 1.1.1/09/1 Informatikai infrastruktúra feltételeinek a megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési – oktatási intézményeiben tanulói laptop program;
 • TIOP 1.1.1/07/1-2008-0231 Informatikai infrastruktúra fejlesztése Mezőberény és mikrotérségének nevelési – oktatási intézményeiben;
 • TÁMOP -3.1.7-011/2-2011-0007; TÁMOP -3.1.7-011/2-2011-0010 A referencia-intézménnyé válás Mezőberényben I. és II;
 • a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekthez kapcsolódóan a Szegedi Tudományegyetem által vezetett Mentor(h)áló 2.0 programban, melynek egyik célja, az iskolai tanulás eredményességének a növelése, a tanulószervezetté válás volt.

Az alábbi pályázatok eredményeképpen pedig további fejlesztések vannak folyamatban, amelyek az iskola és a pedagógusok digitális eszköztárának bővülését, módszertani megújulását, a tanulók szövegértési kompetenciájának fejlesztését, valamint magában foglalja a pályaorientációt és a közösségi nevelést is:

 • EFOP-3.2.3-17-2017-00035 Digitális környezet kialakítása a Gyulai Tankerület intézményeiben;
 • EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése;
 • EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Gyulai Tankerületben;
 • EFOP-4.1.3-17-17-2017-00411 A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése;
 • EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása;
 • EFOP-3.1.4-15-2015-00001, VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a középiskolába;
 • EFOP-4.1.12-22-2023-00040 A Gyulai Tankerületi Központ köznevelési intézményei elektromos rendszerének megújítása;
 • EFOP-4.1.11-21-2021-00001 „Okostanterem” kialakítás;

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működhet iskolánk.

Vizsgaközpontként a Deutsches Sprachdiplom, DSD I. nyelvvizsga megszerzésére kínálunk lehetőséget.

Örökös Boldog Iskolaként a pedagógusok tanulóink érzelmi intelligenciáját és boldogságra való képességét fejlesztik.

Intézményünk az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye”. Jó gyakorlatainkat hálózati tanulás keretében terjesztjük az érdeklődő általános iskolák számára.

Iskolánk Ökoiskola.

A Magyar Diáksport Szövetség „Aktív Iskola” programjában harmadik éve, a kezdetektől veszünk részt.

Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő és oktató munka áll, amely biztosítja tanulóinknak a megfelelő továbbhaladást a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos. Gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Ma ez elképzelhetetlen megfelelő nyelv és számítástechnikai ismeretek, az egészséges életmód, a sport, valamint művészeti nevelés nélkül. Erre nagy hangsúlyt fektetünk, úgy, hogy a tanítás és tanulás élményt jelentsen pedagógusnak, tanítványnak egyaránt. Olyan programokat, módszereket, eszközöket alkalmazunk, melyek igazodnak a tanulók egyéni adottságaihoz, szociális helyzetükhöz.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket a nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal egy csoportban képezzük, biztosítva ezzel az intézményi szolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára.

A személyiségfejlesztés eredményeként azt szeretnénk elérni, hogy gyermekeink tudjanak beilleszkedni a felnőttek világába, és váljanak boldog, sikeres emberekké, birtokában legyenek annak a nyitottságnak és igényességnek, ami alkalmassá teszi őket az élethosszig tartó tanulásra, az egyetemes emberi értékeket becsülő szemléletre.

 

Öreg István

igazgató

 

. mai.mezobereny.hu