^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail: altalanosiskola@mezobereny.hu

 • 1 Zánkai élmények a 7.d osztállyal

  A 7. d osztállyal Zánkán jártunk, ahol egy modern, nyüzsgő hangulatú Erzsébet-tábor fogadott bennünket. Az élménytábor fő célja az volt, hogy jól érezzük magunkat és a lehető legtöbb élménnyel gazdagodjunk. Mindent megtettünk érte, hogy ez valóban így legyen: rengeteget nevettünk, szórakoztunk, játszottunk és természetesen fürödtünk. Igazi tartalmas kikapcsolódásban volt részünk.
  Bővebben...
 • 2 A 6. évfolyam Fonyódligeten táborozott

  2022. július 3. és 8. között iskolánk 6. évfolyama a Balaton déli partján, a Fonyódligeti Erzsébet-táborban élvezte a nyári szünetet. Csapatunk kiegészült más évfolyamok tanulóival is, így két csoportban, összesen 51 fő tanuló és 7 fő kísérő vett részt a táborozásban.
  Bővebben...
 • 3 Versenyeredmények 2021-2022. tanév

  Versenyeredmények 2021-2022. tanév
  Bővebben...
 • 4 Tanévzáró

  Iskolánkban 2022. június 21-én a tanévzáró ünnepéllyel befejeződött a 2021/2022-es tanév. A kiváló tanulmányi előmenetelű és a kitűnő tanulók tanév végén könyvjutalomban részesültek. Az átadásra kerülő könyvjutalmakat a Gyulai Tankerületi Központ biztosította.
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

PEDAGÓGUSNAPI ELISMERÉSEK 2022

Pedagógusnapra a Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium pedagógusa, Szentkutiné Ollé Ágnes.

Szentkutiné Ollé Ágnes a nevelőtestület elhivatott és elkötelezett pedagógusa, munkaközösség-vezető. Munkájára mindig a minőség, a magas színvonal a jellemző. Szakmai-pedagógiai gyakorlatát hozzáértéssel, következetességgel és a folyamatos megújulásra való törekvés igényével végzi. Innovatív szemlélet jellemző pedagógiai munkájára, lépést tart a nevelő-oktató munkában megjelenő új módszerek, tanulásszervezési eljárások és eszközök használatával, melyeket hatékonyan alkalmaz a gyakorlatban.

Tanítóként célja a használható tudás megszerzésére való törekvés. Ugyanolyan energiával és szakmai megsegítéssel fordul a tanulásban lassabban haladó tanítványok felé, mint a tehetségesekhez. A különleges bánásmódot igénylő beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségek enyhítésére, a tanulók személyiségének harmonikus fejlesztésére, felzárkóztatásra nagy hangsúlyt fektet. Empatikus, figyelembe veszi a diákok egyéniségét, egyéni szükségleteit, a különbségeket.

Kiemelt figyelmet fordít a tehetséges tanulók felismerésére. A gyerekek tudását változatos tevékenységek során bővíti. Nagy lelkesedéssel vesz részt vetélkedők, versenyek szervezésében, lebonyolításában.

Munkájának meghatározó része osztályfőnöki tevékenysége. A személyiségfejlesztésre, közösségépítésre számos lehetőséget teremt.

TÁMOP 3.1.4. -08/2-2008-0001 "Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben" pályázat egyik szakmai megvalósítója volt. Innovációs feladatait a matematika terén magas szintű szakmai tudással valósította meg felelősségteljesen együttműködve munkatársaival. Jógyakorlatként a sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedésének elősegítésére játékgyűjteményt állított össze, melyet műhelymunka keretében osztott meg kollégáival.

Az új pedagógiai módszerek iránti elkötelezettségét mutatja, hogy megvalósítója volt az EFOP-3.2.3-17-2017-00035 Digitális környezet kialakítása a Gyulai Tankerület intézményeiben pályázatnak. Az alkalmazott eszközcsomag segítségével - A szövegértés fejlesztése a LEGO Story Starter alkalmazásával - a kiválasztott célcsoportban eredményesen fejlesztette tanulóinak a szövegértési és digitális kompetenciáit, tette élményközpontúvá, játékossá a tanulást. A választott eszközcsomaghoz digitális tananyagtartalmakat dolgozott ki, melyet széles körben osztott meg a Nemzeti Köznevelés portálon keresztül.

Szentkutiné Ollé Ágnes pálya iránti elhivatottsága, sokoldalú tevékenysége, példaértékű nevelő és oktató, tanítói, munkaközösség-vezetői munkája érdemessé teszi a Miniszter Elismerő Oklevele miniszteri elismerésre.

***

A Gyulai Tankerületi Központhoz tartozó intézmények számára Kiváló Pedagógiai Munkáért tankerületi igazgatói elismerés átadására kerül sor 2022. június 7-én Gyulán, a Vigadóban. Ebben az évben az elismerést intézményünkből Tóth Olivér vehette át.

Tóth Olivér munkáját magas színvonalú szakmai tudással, rendszeres felkészüléssel, következetesen és odaadással végzi. Átfogó és korszerű pedagógiai, tantárgyi és módszertani tudással rendelkezik.

Különleges hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, e mellett ügyel arra, hogy az átlagos képességű és fejődési ütemű gyerekek is kellő figyelemben részesüljenek.

Tevékenységében fő feladatainak tekinti a motiválást, aktivizálást és a differenciálást. Fontosnak tartja a nevelés és oktatás egységének elvét. A szükségletekhez való igazodás leginkább a segítségadásban, a folyamatos visszacsatolásban, a biztatásban, a jutalmazásban, a dicséretben mutatkozik meg.

Osztályfőnöki tevékenységét felelősségteljesen végezi. Ez a munkája nem csak az iskolán belül, hanem az iskolán kívül is intenzíven folyik. Nagyon jó együttműködést alakított ki a nevelést-oktatást segítő társintézményekkel, civilszervezetekkel, alapítványokkal. Munkájára jellemző az innovativitás.

A tantestület meghatározó, elkötelezett egyénisége. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a közösségért érzett felelősség. Szakmailag rendkívül felkészült, tudatosan képezi, fejleszti magát.

Megszerzett tapasztalatait, tudását munkaközösségi, intézményi, tankerületi, regionális, országos szinten is megosztja. A Magyar Diáksport Szövetség Grassroots oktatója. A Magyar

Kézilabda Szövetség "Kézilabda az Iskolában" program intézményi megvalósítója, szervezője. A Mozgásban az iskolák pilot program iskolai koordinátora. A nimbolo készségfejlesztő eszköz iskolai használatának megvalósítója, mentora.

Évek óta aktív tagja az iskolán belüli szakmai munkaközösségnek, illetve az iskolán kívüli, járási, megyei, régiós, illetve nemzetközi szintű kapcsolatok ápolásának.

Számára legfőbb érték a gyermek. Kiemelt feladatának az egészséges, sikeres ifjúság nevelését tartja. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően a gyerekek szeretik a mozgást, a sportot, s ez az életformájukká is válik.

Tóth Olivér elismert szakemberként méltó a Kiváló Pedagógiai Munkáért tankerületi igazgatói elismerésre.

***

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Csibor Lászlóné

Dr. Zubereczné Miklya Ibolya Ágnes

Hrabovszky Jánosné

Kálaziné Kozma Irén

Mátyásné Adamik Ildikó

Such Éva

Timár Béla Vincéné

***

Tankerületi dicséret "Kiemelkedő pedagógiai munka elismeréseként"

Bécsi Erika Erzsébet

Kovács Annamária

***

Gránit díszdiploma

Salamon Anna (75 éve kezdte pedagógusi pályáját)

***

Rubin díszdiploma

Serfőző Mihályné (70 éve kezdte pedagógusi pályáját)

***

Vas díszdiploma

Bordé János (65 éve kezdte pedagógusi pályáját)

Nagy Istvánné (65 éve kezdte pedagógusi pályáját)

***

Gyémánt díszdiploma

Dankó József (60 éve kezdte pedagógusi pályáját)

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK AZ ELISMERÉSEKHEZ, TOVÁBBI EREDMÉNYEKET, SIKEREKET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

 A képeket ide kattintva tekinthetik meg! 

Öreg István intézményvezető és az iskola dolgozói

. mai.mezobereny.hu