^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail:mezoberenyiiskola@gmail.com

 • 1 Boldogságóra

  Iskolánk 5.a osztályában 2023. szeptember 21-én a Hála Világnapján és szeptember 25-én tartottuk meg a 2023-2024-es tanév első boldogság óráit, melynek témája a HÁLA volt. Első napon áttekintettük érzelmeink skáláját. Nagy örömömre a gyerekek többsége a boldogság, magabiztosság, nagyrabecsülés, hála, szenvedély, örömteli várakozás, remény érzésével érkezett aznap az iskolába és csak páran éreztek unalmat és kétséget.
  Bővebben...
 • 2 A zene világnapja október 1.

  Október 2-án a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium alsó tagozatán emlékeztünk meg a világnapról. Reggel az Énekkar vezetésével közös énekléssel indítottuk a napot, „A zene az kell” című dallal, a Valahol Európában musical nagy slágerével. Az uzsonnaszünetben az iskolarádión keresztül a Média szakkörre járó tanulók műsorát hallgathattuk meg a zene világnapjának eredetéről, a zene jótékony hatásairól és fontosságáról a hétköznapokban is.
  Bővebben...
 • 3 Ősz évszaknap a 3. és 4. évfolyamon

  A 3. a osztály termésből őszi asztali díszt készített. Kukoricát csuhéztak, morzsoltak, beszélgettek, képeket néztek a régi csuhéból és kukorica csutkából készült játékokról. Majd madárijesztőt készítettek. A 3. c-sek Csanádi Imre Őszköszöntője után beszélgettek az időjárásról. Ehhez kapcsolódva készítették el az esernyőre hulló falevél képet.
  Bővebben...
 • 4 Európai Diáksport Napja

  2023. szeptember 29-én került megrendezésre a magyar kezdeményezésből Európa kiemelt sporteseményévé vált program, az Európai Diáksport Napja. Ehhez a programhoz iskolánk idén is csatlakozott. Ráadásul ennek a sportnapnak a megszervezése az Aktív Iskola projectünk egyik kiemelt rendezvénye is. Az Európai Diáksport Napja kiemelt célkitűzése, hogy ezen a napon a diákok legalább két órát mozogjanak, és fussanak 2023 métert!
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

PEDAGÓGUSNAPI ELISMERÉSEK 2022

Pedagógusnapra a Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium pedagógusa, Szentkutiné Ollé Ágnes.

Szentkutiné Ollé Ágnes a nevelőtestület elhivatott és elkötelezett pedagógusa, munkaközösség-vezető. Munkájára mindig a minőség, a magas színvonal a jellemző. Szakmai-pedagógiai gyakorlatát hozzáértéssel, következetességgel és a folyamatos megújulásra való törekvés igényével végzi. Innovatív szemlélet jellemző pedagógiai munkájára, lépést tart a nevelő-oktató munkában megjelenő új módszerek, tanulásszervezési eljárások és eszközök használatával, melyeket hatékonyan alkalmaz a gyakorlatban.

Tanítóként célja a használható tudás megszerzésére való törekvés. Ugyanolyan energiával és szakmai megsegítéssel fordul a tanulásban lassabban haladó tanítványok felé, mint a tehetségesekhez. A különleges bánásmódot igénylő beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségek enyhítésére, a tanulók személyiségének harmonikus fejlesztésére, felzárkóztatásra nagy hangsúlyt fektet. Empatikus, figyelembe veszi a diákok egyéniségét, egyéni szükségleteit, a különbségeket.

Kiemelt figyelmet fordít a tehetséges tanulók felismerésére. A gyerekek tudását változatos tevékenységek során bővíti. Nagy lelkesedéssel vesz részt vetélkedők, versenyek szervezésében, lebonyolításában.

Munkájának meghatározó része osztályfőnöki tevékenysége. A személyiségfejlesztésre, közösségépítésre számos lehetőséget teremt.

TÁMOP 3.1.4. -08/2-2008-0001 "Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben" pályázat egyik szakmai megvalósítója volt. Innovációs feladatait a matematika terén magas szintű szakmai tudással valósította meg felelősségteljesen együttműködve munkatársaival. Jógyakorlatként a sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedésének elősegítésére játékgyűjteményt állított össze, melyet műhelymunka keretében osztott meg kollégáival.

Az új pedagógiai módszerek iránti elkötelezettségét mutatja, hogy megvalósítója volt az EFOP-3.2.3-17-2017-00035 Digitális környezet kialakítása a Gyulai Tankerület intézményeiben pályázatnak. Az alkalmazott eszközcsomag segítségével - A szövegértés fejlesztése a LEGO Story Starter alkalmazásával - a kiválasztott célcsoportban eredményesen fejlesztette tanulóinak a szövegértési és digitális kompetenciáit, tette élményközpontúvá, játékossá a tanulást. A választott eszközcsomaghoz digitális tananyagtartalmakat dolgozott ki, melyet széles körben osztott meg a Nemzeti Köznevelés portálon keresztül.

Szentkutiné Ollé Ágnes pálya iránti elhivatottsága, sokoldalú tevékenysége, példaértékű nevelő és oktató, tanítói, munkaközösség-vezetői munkája érdemessé teszi a Miniszter Elismerő Oklevele miniszteri elismerésre.

***

A Gyulai Tankerületi Központhoz tartozó intézmények számára Kiváló Pedagógiai Munkáért tankerületi igazgatói elismerés átadására kerül sor 2022. június 7-én Gyulán, a Vigadóban. Ebben az évben az elismerést intézményünkből Tóth Olivér vehette át.

Tóth Olivér munkáját magas színvonalú szakmai tudással, rendszeres felkészüléssel, következetesen és odaadással végzi. Átfogó és korszerű pedagógiai, tantárgyi és módszertani tudással rendelkezik.

Különleges hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, e mellett ügyel arra, hogy az átlagos képességű és fejődési ütemű gyerekek is kellő figyelemben részesüljenek.

Tevékenységében fő feladatainak tekinti a motiválást, aktivizálást és a differenciálást. Fontosnak tartja a nevelés és oktatás egységének elvét. A szükségletekhez való igazodás leginkább a segítségadásban, a folyamatos visszacsatolásban, a biztatásban, a jutalmazásban, a dicséretben mutatkozik meg.

Osztályfőnöki tevékenységét felelősségteljesen végezi. Ez a munkája nem csak az iskolán belül, hanem az iskolán kívül is intenzíven folyik. Nagyon jó együttműködést alakított ki a nevelést-oktatást segítő társintézményekkel, civilszervezetekkel, alapítványokkal. Munkájára jellemző az innovativitás.

A tantestület meghatározó, elkötelezett egyénisége. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a közösségért érzett felelősség. Szakmailag rendkívül felkészült, tudatosan képezi, fejleszti magát.

Megszerzett tapasztalatait, tudását munkaközösségi, intézményi, tankerületi, regionális, országos szinten is megosztja. A Magyar Diáksport Szövetség Grassroots oktatója. A Magyar

Kézilabda Szövetség "Kézilabda az Iskolában" program intézményi megvalósítója, szervezője. A Mozgásban az iskolák pilot program iskolai koordinátora. A nimbolo készségfejlesztő eszköz iskolai használatának megvalósítója, mentora.

Évek óta aktív tagja az iskolán belüli szakmai munkaközösségnek, illetve az iskolán kívüli, járási, megyei, régiós, illetve nemzetközi szintű kapcsolatok ápolásának.

Számára legfőbb érték a gyermek. Kiemelt feladatának az egészséges, sikeres ifjúság nevelését tartja. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően a gyerekek szeretik a mozgást, a sportot, s ez az életformájukká is válik.

Tóth Olivér elismert szakemberként méltó a Kiváló Pedagógiai Munkáért tankerületi igazgatói elismerésre.

***

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Csibor Lászlóné

Dr. Zubereczné Miklya Ibolya Ágnes

Hrabovszky Jánosné

Kálaziné Kozma Irén

Mátyásné Adamik Ildikó

Such Éva

Timár Béla Vincéné

***

Tankerületi dicséret "Kiemelkedő pedagógiai munka elismeréseként"

Bécsi Erika Erzsébet

Kovács Annamária

***

Gránit díszdiploma

Salamon Anna (75 éve kezdte pedagógusi pályáját)

***

Rubin díszdiploma

Serfőző Mihályné (70 éve kezdte pedagógusi pályáját)

***

Vas díszdiploma

Bordé János (65 éve kezdte pedagógusi pályáját)

Nagy Istvánné (65 éve kezdte pedagógusi pályáját)

***

Gyémánt díszdiploma

Dankó József (60 éve kezdte pedagógusi pályáját)

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK AZ ELISMERÉSEKHEZ, TOVÁBBI EREDMÉNYEKET, SIKEREKET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

 A képeket ide kattintva tekinthetik meg! 

Öreg István intézményvezető és az iskola dolgozói

. mai.mezobereny.hu