^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail:mezoberenyiiskola@gmail.com

 • 1 MÁSODSZORRA IS ELSŐ

  Ebben a tanévben folytatódott az elmúlt tanévben indított „Légy egészséges! Légy tudatos! Légy egészségtudatos!” című, az egészségfejlesztést és egészségnevelést fókuszba állító program. Célja a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények tanulóinak testi-lelki-értelmi egészségének támogatása, egészségtudatos magatartásának fejlesztése.
  Bővebben...
 • 2 Tanévzáró

  Iskolánkban 2024. június 26-án a tanévzáró ünnepéllyel befejeződött a 2023/2024-es tanév. A kiváló tanulmányi előmenetelű és a kitűnő tanulók tanév végén könyvjutalomban részesültek. Az átadásra kerülő könyveket a Gyulai Tankerületi Központ biztosította. Az idei tanévben 27 első osztályos tanuló kiváló tanulmányi előmenetelről szóló bizonyítványt kapott.
  Bővebben...
 • 3 Iskolai sportnap

  2024.június 19-én rendezte iskolánk a hagyományos, egész iskolát megmozgató év végi sportnapot. Iskolánk alsó tagozatos tanulói két csoportban - az1-2. és a 3-4. osztályosok külön - ezen a napon, egy sportfesztiválon vettek részt. A fesztiválon tíz különböző állomáson, játékos és sport feladatokkal találkoztak a gyerekek. A gyakorlatok között akadtak különféle labdajátékok, lufis ügyességi pálya, nyári játékok, mint például frízbe vagy tollaslabda, de megjelentek a logikai képesség fejlesztő feladatok is.
  Bővebben...
 • 4 Szerenád 2024.

  2024. június 20-án tartottuk a 8. évfolyam hagyományos szerenádját. Az ünnepségen az osztályok változatos műsorokkal készültek, így köszönve el tanáraiktól. Volt társastánc és néptánc bemutató, ének, illetve köszöntő. A szerenád fényét emelte, hogy minden osztály külön is énekelt a tanáraiknak.
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

Miniszteri elismerő oklevélben részesült tantestületünk

2016. június 20-án a tanévzáró ünnepségen került átadásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevele a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium részére, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

Az oklevelet Kiss Eszter, tankerületi igazgatóasszony adta át tantestületünknek, az alábbi szavak kíséretében:

„Az intézmény tevékenységének középpontjában a minőségi nevelő és oktató munka áll, amely biztosítja tanulóiknak a megfelelő továbbhaladást a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. Az iskolában folyó tevékenység nyomán, a távozó tanulók birtokában vannak annak a nyitottságnak és igényességnek, ami alkalmassá teszi őket az élethosszig tartó tanulásra, az egyetemes emberi értékeket becsülő szemléletre.

Az intézmény vezetői, nevelői, munkatársai olyan személyek, akik munkájuk során arra törekednek, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a velük szemben támasztott egyre magasabb követelményekhez, folyamatos önfejlesztéssel kívánnak megfelelni a partneri és a társadalmi elvárásoknak.

Az intézmény nagyságából és sokrétűségéből adódik, hogy a nevelés-oktatás terén egy egységes koncepció kialakítására került sor. A pedagógusok tisztában vannak az intézmény stratégiai céljaival és a közösen kialakított jövőképpel.

A köznevelés megújulása új feladat elé állította az iskolát. A Mezőberényi Általános Iskola tankerületi szinten élen jár egyrészt a tanulók sikeres életpályájának megvalósításában, másrészt a hatékony, őszinte megnyilvánuláson alapuló, hiteles kommunikációban, amely a pedagógusok mindennapi munkáját segíti.

Az iskola vezetése, pedagógusai kitartó, kihívásokat kedvelő, nagy munkabírású, csapatban dolgozni tudó emberek. Céljuk egy olyan munkahelyen dolgozni, amivel hozzájárulnak a korszerű köznevelési rendszer irányításához, működéséhez úgy, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelve önmagukat is meg tudják valósítani.”

KÖSZÖNJÜK!

. mai.mezobereny.hu