^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail: altalanosiskola@mezobereny.hu

 • 1 PEDAGÓGUSNAPI ELISMERÉSEK 2022

  Pedagógusnapra a Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium pedagógusa, Szentkutiné Ollé Ágnes. Szentkutiné Ollé Ágnes a nevelőtestület elhivatott és elkötelezett pedagógusa, munkaközösség-vezető. Munkájára mindig a minőség, a magas színvonal a jellemző.
  Bővebben...
 • 2 MBERÉNYIROMÁK sikeres szereplése nemzetközi roma kultúrtörténeti vetélkedőn

  éget ért a közel egy hónapos versenysorozat, amelyen iskolánkat képviselhettük. Úgy gondoljuk, hogy sikeresen vettük az akadályokat – ahogyan azt ígértük -, s végül a 84 csapatból holtversenyben 6. helyezést értünk el.
  Bővebben...
 • 3 Versenyeredmények 2021-2022. tanév

  Versenyeredmények 2021-2022. tanév
  Bővebben...
 • 4 Tanévzáró

  Iskolánkban 2022. június 21-én a tanévzáró ünnepéllyel befejeződött a 2021/2022-es tanév. A kiváló tanulmányi előmenetelű és a kitűnő tanulók tanév végén könyvjutalomban részesültek. Az átadásra kerülő könyvjutalmakat a Gyulai Tankerületi Központ biztosította.
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

1. Jó gyakorlat megnevezése: Évszaknapok

Jó gyakorlat eredete: egy helyen, egy időben a teljes 1-4. évfolyamos tanuló foglalkoztatása

Jó gyakorlat bevezetésének dátuma: 2000-2001. tanév

Célcsoport: 1-4. évfolyam tanulói

Intézménytípus: általános iskola

Jó gyakorlat alkalmazási területe: órarendbe épített tanórákon, tanévenként 4 alkalommal

Jó gyakorlat humán-erőforrás igénye:

Eszközigény: nem igényel egyedi eszközöket

Időigény: 4 tanítási óra, tanévenként 4 alkalommal

Jó gyakorlat célja: a projekt módszer, mint korszerű tanítási forma beépítése a mindennapi oktatásba, projekt-napok szervezése az alsó tagozatos gyermekek érdeklődésének megfelelően a négy évszakhoz csoportosított örömteli, kreatív és ismeretszerző tevékenységek biztosításával.

Jó gyakorlat leírása: Minden évszak kezdetekor egy-egy projekt-napot szervezünk az 1-4. osztályos tanulók részére. Ezeket a napokat az adott évszak eseményeihez, ünnepeihez, hagyományaihoz kötjük, tantárgyi kapcsolódással, meghatározott tematika alapján. A közös megnyitón megtörténik a nap programjának kihirdetése, majd osztálykeretben folytatódik az adott évszaknak megfelelően, a tantermekben, a helyi piacon, a szabadban, kiránduló helyeken, alkalomszerűen külső partner bevonásával. A foglalkozásokon készült produktumok bemutatását, értékelését követően a napot közös éneklés zárja.

Az évszaknapok jellemzői: Élményszerű, közös tevékenység, az egy közösséghez tartozás élménye; Változatos, érdekes programok; Tapasztalva - játszva tanulás; Együttműködés; Jó hangulat.

Jó gyakorlat megosztásának formája: hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés, szakmai konzultáció, mentorálás, az adaptációs folyamatba ágyazott felkészítés, tervezési dokumentáció megosztása

. mai.mezobereny.hu