^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail: altalanosiskola@mezobereny.hu

 • 1 Márton hét

  A novemberi jeles napok között iskolánkban évek óta kiemelten foglalkozunk a Márton-napi hagyományokkal. A témahét keretein belül az iskola valamennyi német nyelvet tanuló diákja megismerkedik Márton legendájával és a hozzá tartozó szokásokkal.
  Bővebben...
 • 2 Átadták a megújult bélmegyeri iskolát

  Átadták a közel 190 millió forintból megújult Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri Telephelyét pénteken délután. Az elmúlt évtizedekben az iskola épülete már nagyon megérett a rekonstrukcióra, ezért is volt fontos és időszerű a fejlesztés.
  Bővebben...
 • 3 Szépíró verseny 2022

  Ebben a tanévben immár hatodik éve került megrendezésre a fejlesztő foglalkozásokra járó tanulóink számára a szépíró verseny, amelyet hagyományos, jelenléti formában bonyolítottunk le. A november 14 – 17. közötti időszakban évfolyamonként zajlott le a megmérettetés, melyen 46 fő alsó és 48 fő felső tagozatos tanuló igyekezett a legszebb „kézírását elővenni”.
  Bővebben...
 • 4 Népdaléneklési verseny

  Az iskolánkban a 2. 3. és a 4. évfolyamos diákok körében, 2022. november 23-án megrendezésre került a Népdaléneklési verseny. A kis tanulóink és a tanító nénik egyaránt nagy izgalommal várták ezt az alkalmat, hiszen az elmúlt két évben nem volt lehetőség a megmérettetésre. A versenyzők először a kötelező dalt énekelték el.
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

A Társadalomtudományi, nyelvi és művészeti munkaközösség

 Fenntarthatósági témahéten

végzett munkája

Április 19-23-ig rendezték meg az idei Fenntarthatósági témahetet, melybe munkaközösségünk minden tagja, minden csoporttal részt vett. Természetesen ezt a munkát is, mint mindent az elmúlt hetekben, csak online kereteken belül tudtuk megszervezni.

Tanulóink aktívan vettek részt a munkaközösség által felkínált programokban, lehetőségekben, átérezve a téma komolyságát. Érdeklődéssel és lelkesedéssel végezték el az egyes feladatokat, kapcsolódtak be a beszélgetésbe.

A magyar nyelv és irodalom órákon a tanulók

 1. Szövegértő feladatokat oldottak meg többek között

a PET palackok újrahasznosításának lehetőségéről, a fenntarthatóság fontosságáról.

Egy Ökológiai fotópályázatról

 1. Fogalmazást írtak Mit tehetek én? címmel
 2. Megismerkedtek a Tudatos vásárló 12 pontjával, melyben hasznos tanácsokat kaptak.
 3. Filmet néztek meg : a Mi fán terem az erdő? sorozatból a klímaváltozásról szóló epizódot.
 4. Verset, fogalmazást írtak az erdőről.

Az online órák keretében beszéltek a környezettudatos viselkedésről. Arról, hogy mi magunk mit tehetünk azért, hogy csökkentsük a műanyag szemétnek a mennyiségét, hogyan tudjuk csökkenteni a nem megújuló energiaforrások pazarlását.  Az órákon beszélgettek a Föld napjáról is.

 

 Történelemből

Az  NKP online tankönyvből megismerkedtek a

1, Környezetpusztulás, -pusztítás, fenntarthatóság című fejezettel, amelyben kitértek az elmúlt korok környezeti katasztrófáiról.

2, Összehasonlították a különböző korok természeti adottságait, a fenntarthatóság lehetőségeit.

Az idegen nyelvi órákon

1.Új angol és német szavakkal ismerkedtek meg a fenntarthatóság témaköréből.

2.Tanácsokat fogalmaztak meg az adott témakörből, ezt le is írták.

3.Német nyelvi gondolattérképet készítettek a fenntarthatósági témahéttel kapcsolatosan

4.Német népismeret órákon beszélgettek a szelektív hulladékgyűjtésről, a megújuló energiaforrásokról, melyhez feladatokat is kell megoldaniuk.

5.Az alsósok német órán megnéztek egy kisfilmet a környezetvédelemről, amiről egyszerű mondatokat fogalmaztak meg. Ezután a látottakról rajzokat készítettek.

 

Ének-zene órákon

1.Olyan zeneművekkel ismerkedtek meg, amely a természet szépségét mutatja be. Ezután beszélgettek a klímaváltozásról, természetvédelemről.

2.Népdalokat gyűjtöttek a témával kapcsolatban

3.A daltanulások kapcsán lehetőség nyílt beszélgetésre a környezetvédelemről, állat-és növényvédelemről.

Tanult dalok: Áll egy ifjú nyírfa…,Az édes fülemüle, Nyár-kánon, Nyit már a gyöngyvirág

A vizuális kultúra órákon minden osztály ezzel kapcsolatos feladatot kapott. 

Témakörök:

1. Hogyan védhetjük meg Földünket, hogy minél tovább élhető maradjon?

2. Takarékoskodjunk az energiával, vízzel, ne szennyezzük!

3. Szelektív hulladékgyűjtés, 

4. Ültessünk, hogy legyen oxigén.

A rajzok készítése mind az órán, mind pedig házi feladat keretében történt.

Munkaközösségünk az eltelt hetet nagyon érdekes és hasznos munkával töltötte. Remélhetőleg a tanulók megértették a fenntarthatóság fogalmát, a környezet –és természetvédelem szükségességét. Az itt hallottakat, megbeszélteket nemcsak ezen a héten, hanem az elkövetkezőkben is használni fogják.    

 A képeket ide kattintva tekinthetik meg!  

Dr Zubereczné Miklya Ibolya

munkaközösség-vezető

. mai.mezobereny.hu