^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail: altalanosiskola@mezobereny.hu

 • 1 Márton hét

  A novemberi jeles napok között iskolánkban évek óta kiemelten foglalkozunk a Márton-napi hagyományokkal. A témahét keretein belül az iskola valamennyi német nyelvet tanuló diákja megismerkedik Márton legendájával és a hozzá tartozó szokásokkal.
  Bővebben...
 • 2 Átadták a megújult bélmegyeri iskolát

  Átadták a közel 190 millió forintból megújult Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri Telephelyét pénteken délután. Az elmúlt évtizedekben az iskola épülete már nagyon megérett a rekonstrukcióra, ezért is volt fontos és időszerű a fejlesztés.
  Bővebben...
 • 3 Szépíró verseny 2022

  Ebben a tanévben immár hatodik éve került megrendezésre a fejlesztő foglalkozásokra járó tanulóink számára a szépíró verseny, amelyet hagyományos, jelenléti formában bonyolítottunk le. A november 14 – 17. közötti időszakban évfolyamonként zajlott le a megmérettetés, melyen 46 fő alsó és 48 fő felső tagozatos tanuló igyekezett a legszebb „kézírását elővenni”.
  Bővebben...
 • 4 Népdaléneklési verseny

  Az iskolánkban a 2. 3. és a 4. évfolyamos diákok körében, 2022. november 23-án megrendezésre került a Népdaléneklési verseny. A kis tanulóink és a tanító nénik egyaránt nagy izgalommal várták ezt az alkalmat, hiszen az elmúlt két évben nem volt lehetőség a megmérettetésre. A versenyzők először a kötelező dalt énekelték el.
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

Fenntarthatósági témahét

Természettudományi és környezetvédelmi munkaközösség

A 2020-2021-es tanévben online keretek között zajlott a Fenntarthatósági témahét április 19-23 között. Munkaközösségünk különböző lehetőségeket kihasználva több oldalról, változatosan közelítette meg a témát. Kihasználtuk tanított tantárgyainak különböző lehetőségeit.

A földrajz tantárgy aktuális témái: adott földrészek gazdasága, ipara, bányászata találkoztak a témahét témáival. Ezek a témák a következők voltak. Dél-Amerika: esőerdők védelme - a Föld tüdeje! Gazdaság: bányászat, ipar - környezetszennyezés, újrahasznosítás; Nagyvárosok - hulladékhasznosítás, szelektív gyűjtés, közlekedés; Németország: Környezettudatosság - tiszta utcák, városok, szelektív hulladékgyűjtés, sok park, növényzet; Dél-Európa gazdasága: közlekedés, kereskedelem – vízszennyezés idegenforgalom - tengerpartok beépítése, strandok, szállodák - élővilág károsodása, élőhelyek megszűnése. Ezek a témák online órákon jó lehetőséget biztosítottak a fenntarthatóság fontosságának hangsúlyozására.

A kémia tananyag is jól illeszkedett a fenntarthatóság témahéthez. Az energiaforrások témán belül a megújuló és nem megújuló energiaforrásokkal ismerkedtünk meg, azok előnyeivel és hátrányaival. Kiemeltük, hogy a nem megújuló energiaforrások kimerülőben vannak, ezért nagyon fontos az energiatermelésben a megújuló energiaforrásokat előtérbe helyezni, amelyek egyúttal a környezetet is kímélik. A műanyagok kapcsán szóba került, hogy a lassú lebomlási idő miatt túlzottan szennyezik a környezetet. A fenntarthatóságra nevelés fontos céljának tekintjük, hogy a tanulók saját cselekedeteink következményeit megismerjék, lássák és értsék, hogy az egyéni viselkedésük hogyan járulhat hozzá, hogy a bolygónkat megóvjuk a káros hatásoktól. Az online órákon beszélgettünk a műanyagok széles körű elterjedéséről,  a környezetre gyakorolt hatásáról, és számba vettük, hogy mit teszünk már és még mi mindent tehetünk azért, hogy kevesebb műanyag szemét kerüljön a környezetbe. A műanyagból készült tárgyak újrahasznosításának lehetőségeit, fontosságát is áttekintettük. A papírgyártás kapcsán szintén kiemeltük az újrahasznosítást, mellyel fákat menthetünk meg a kivágástól, és a feldolgozás során kevesebb víz és villamosenergia szükséges.

Fizika órán az energia témakörnél tartottunk, ott magától adódott, hogy szóba kerül az energiatakarékosság, hogyan érvényesülhet a háztartásokban az ésszerű energiamegtakarítás, mit tehetünk környezetünk megvédéséért. A fényszennyezés fogalma, jelentősége is felmerült.

Biológia és természetismeret illetve természettudomány órákon szóba kerültek a veszélyeztetett és kihalt állatfajok illetve beszélgettünk ennek okáról és arról, hogy ebben mi az ember szerepe. E mellett az üvegházhatásról, annak növekedésének okairól is folytattak kutatást a tanulók. Szó volt a globális felmelegedésről és az ember által felhalmozott hulladékról.

Matematikaórákon olyan feladatokat oldottunk meg, amelyek köthetők a környezetvédelemhez, méltányos kereskedelemhez. Szóba került a fair trade kereskedelem is.

Technika órákon a Műanyagok mint veszélyforrás műanyagszennyezésekről néztünk ppt- diasort és közben a felmerülő kérdéseket beszéltük meg, és A mobiltelefon életútja videót néztük meg és vontuk le a következtetéseket. (https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/online-tanorak).

Végül informatikaórán is foglalkoztunk az erdővel, a benne élő növényekkel.

Különböző tanórákon különböző módon különböző megközelítésen foglalkoztunk a környezetvédelemmel. A tanítványaink érdeklődéssel dolgozták fel ezt a témát, értették jelentőségét.

Fenntarthatóság Fesető Rebeka 8. a 

Példa:

8. a Földrajz óra - Fenntarthatósági témahét:

Hazánk energiagazdasága; Hatékonyabban és zöldebben!


Átbeszélt témák és házi feladatok: 2021.04.19-23.


1. a, Számold össze és nevezd meg, hogy hányféle elektromos készüléket használsz egy nap alatt!?

b, Mennyi időn át működnek ezek?

2. Mely elektromos készülékeket használták a szüleid, nagyszüleid gyerekkorukban?

3.  a, Szorgalmi: Mennyibe kerül 1 kWh áram és 1 m 3 gáz? Tudd meg a szüleidtől elkért villany- és gázszámlákból!

b, Tanulmányozd mikor mennyi áramot és gázt fogyasztott a család!

c, Milyen lépéseket tehetsz te magad az energiatakarékosság érdekében? 

4. a, Mik a hátrányai, ha túl sok villamos energiát importál egy ország?

b, Mit lehet tenni a csökkentése érdekében?

5. Csoportosítsd az erőműveket a felhasznált energiahordozó típusa alapján!

6. a, Hogyan lehet villamos energiát előállítani? b, Mi az előnye és hátránya az egyes
módszereknek? 

7. Hogyan változott az egyes energiahordozók szerepe világviszonylatban és Magyarországon?

8. Ismétlés:

a, Hogyan keletkeztek a fosszilis energiahordozók?

b, Keress lelőhelyeket Magyarország térképén!

c, Milyen környezeti következményei vannak a bányászatuknak?

d, Miért szorult vissza kőszéntermelés?


Milyen előnyei és hátrányai vannak ennek?


Szorgalmi:
Mi a véleményed az atomerőművekről? Mely érvek szólnak mellette és ellene?
Sorolj fel 3-3 gondolatot. Jó ötletnek tartod-e a paksi bővítést? Indokold válaszod!

10.  Magyarország mely részein süt legtöbbet a nap?

11.  Hogyan lehetne növelni a megújuló energiaforrások népszerűségét?

12.  Mely megújuló energiaforrások használatára van lehetőség a lakóhelyeden?

13.  Szorgalmi: Tervezd meg és rajzold le álmaid energiatakarékos otthonát!
 

Fesető_Rebeka_8.a_munkája:

2021.04.21. Elnöki tanóra Áder Jánossal;

Beszélgetés és jegyzetelés a fenntarthatóságról

Film: https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/elnoki-tanora-2021.-az-erdo-mint-okoszisztema-BnWleYQMYItgZ62i 

Házi feladat: Ötletek és fogadalmak:

1. Drenyovszki Petra: