^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail:mezoberenyiiskola@gmail.com

 • 1 MÁSODSZORRA IS ELSŐ

  Ebben a tanévben folytatódott az elmúlt tanévben indított „Légy egészséges! Légy tudatos! Légy egészségtudatos!” című, az egészségfejlesztést és egészségnevelést fókuszba állító program. Célja a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények tanulóinak testi-lelki-értelmi egészségének támogatása, egészségtudatos magatartásának fejlesztése.
  Bővebben...
 • 2 Tanévzáró

  Iskolánkban 2024. június 26-án a tanévzáró ünnepéllyel befejeződött a 2023/2024-es tanév. A kiváló tanulmányi előmenetelű és a kitűnő tanulók tanév végén könyvjutalomban részesültek. Az átadásra kerülő könyveket a Gyulai Tankerületi Központ biztosította. Az idei tanévben 27 első osztályos tanuló kiváló tanulmányi előmenetelről szóló bizonyítványt kapott.
  Bővebben...
 • 3 Iskolai sportnap

  2024.június 19-én rendezte iskolánk a hagyományos, egész iskolát megmozgató év végi sportnapot. Iskolánk alsó tagozatos tanulói két csoportban - az1-2. és a 3-4. osztályosok külön - ezen a napon, egy sportfesztiválon vettek részt. A fesztiválon tíz különböző állomáson, játékos és sport feladatokkal találkoztak a gyerekek. A gyakorlatok között akadtak különféle labdajátékok, lufis ügyességi pálya, nyári játékok, mint például frízbe vagy tollaslabda, de megjelentek a logikai képesség fejlesztő feladatok is.
  Bővebben...
 • 4 Szerenád 2024.

  2024. június 20-án tartottuk a 8. évfolyam hagyományos szerenádját. Az ünnepségen az osztályok változatos műsorokkal készültek, így köszönve el tanáraiktól. Volt társastánc és néptánc bemutató, ének, illetve köszöntő. A szerenád fényét emelte, hogy minden osztály külön is énekelt a tanáraiknak.
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

Fenntarthatóság és környezettudatosság témahét Bélmegyeren

A sokasodó válságjelek mind jobban rákényszerítik az emberiséget arra, hogy komolyan vegye: csak egyetlen Földünk van. Bolygónkkal úgy kell bánnunk, hogy még utódaink számára is élhető hely maradjon. Ez a felismerés vezetett el a fenntartható fejlődés gondolatához, amelyet a tudósok az 1980-as évek végén fogalmaztak meg.

Bővebben>>


Fenntarthatósági Témahét 2024 – Nevelési, osztályfőnöki, tehetséggondozó munkaközösség

A Nevelési, osztályfőnöki, tehetséggondozó munkaközösség tagjai szaktanárként és osztályfőnökként a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit képviselik. Ökoiskolaként a mindennapi életünk része a gyermekek figyelmének felkeltése a hulladéktermelés és -kezelés jelentőségére, az újrahasznosítás fontosságára, a környezetszennyezés veszélyeire, a környezettudatos szemléletük formálása, példamutatás a fenntartható szabadidőeltöltésre.

Bővebben>>


Fenntarthatósági Témahét a Társadalomtudományi, idegennyelvi és művészeti munkaközösségben 2024. április 22-26.
A Társadalomtudományi, idegen nyelvi és művészeti munkaközösségünk tagjai ebben a tanévben is csatlakoztak a Fenntarthatósági Témahét programhoz, mivel a Földünket fenyegető veszélyek (globális felmelegedés, vízhiány, klímaváltozás) lassítása, illetve elkerülése érdekében kiemelt feladatnak tartjuk tanítványaink szemléletváltásra való nevelését.

Bővebben>>


FENNTARTHATÓSÁGI HÉT

a fejlesztő, nevelő, tehetséggondozó foglalkozásokon

Munkaközösségi foglalkozásaink 2024. április 22. és 26. között a Fenntarthatósági Témahét jegyében zajlottak, amelyek célja, a fenntarthatóság üzenetének erősítése iskolai keretek között. Munkaközösségünk mindhárom területen igyekezett tanulóink számára a kiemelt témákban érdekes, gyakorlatias foglalkozásokat tartani.

Bővebben>>


Fenntarthatósági Témahét 2024 – Természettudományi és környezetvédelmi munkaközösség

A természettudományi és környezetvédelmi munkaközösség pedagógusaiként fontosnak tartjuk a természet megismerését, szeretetét, védelmét. A mindennapi iskolai életben folyamatosan előkerülnek a fenntarthatósághoz, energiafelhasználáshoz, hulladékkezeléshez kapcsolódó kérdések, amelyekre tanítványainkkal keressük a válaszokat.

Bővebben>>


Fenntarthatósági témahét 3-4. évfolyam

Ebben a tanévben is kapcsolódtunk a Fenntarthatósági Témahét programsorozatához. Több projektből választhattak a tanító nénik. Figyelembe vették a gyerekek érdeklődését, tanulmányaikat, megerősítendő tudásukat. Tanórákon, szakkörökön és napköziben is több figyelmet fordítottuk ezen a héten a tudatos környezetvédelemre. A Tiszta levegőt! projekt keretében a környezettudatos közlekedésről beszélgettek, feladatokat oldottak meg, rajzoltak a gyerekek.

Bővebben>>


Fenntarthatósági Témahét az 1-2. évfolyamon

A 2024-ben meghirdetett Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái a levegő és élővilága, szabadidő, körforgásos gazdaság, hulladék és tudatos fogyasztás. Ezen a héten igyekeztünk a gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelő témákat választani, és interaktív, játékos tevékenységekkel segíteni ismereteik bővítését és a környezettudatos gondolkodás elsajátítását.

Bővebben>>


Fenntarthatósági verseny Kétegyházán

2024. április 24-én délután Balta Linda (5. c), Bereczki Norina (6. c), Balta Roland (7. c) és Plavecz Máté (8. a-c) tanulókkal Kétegyházán a Márki Sándor Általános Iskola szervezésében egy a fenntarthatósággal kapcsolatos versenyen vehettünk részt. A rendezvényt Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerület igazgató asszonya nyitotta meg, melyen 18 iskola képviseltette magát.

Bővebben>>


A Föld napja Bélmegyeren

Április 22-én a bélmegyeri gyerekek filmvetítéssel, kézműves tevékenységgel és feladatok megoldásával emlékeztek e jeles napra. Színeztek és ragasztottak földgömböt és agamographot, hajtogattak pillangót, puzzle darabokból képet raktak. Papírhengerből készült palántapohárba zellert és paradicsomot ültettek. Tanulmányi sétát tettek a faluban.

Bővebben>>


A Föld napja április 22.

 A Föld természeti környezetének megóvásához tudatosan kell élni és viselkedni. Április 22-én, a Föld napján iskolánk alsó tagozatos diákjai és pedagógusai ennek a megerősítéséhez szervezték tanóráikat, foglalkozásaikat. Az első osztályosok megbeszélték, hogy mivel tudnak tenni a Földért, és miért fontos ez.

Bővebben>>

. mai.mezobereny.hu