^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail: altalanosiskola@mezobereny.hu

 • 1 Márton hét

  A novemberi jeles napok között iskolánkban évek óta kiemelten foglalkozunk a Márton-napi hagyományokkal. A témahét keretein belül az iskola valamennyi német nyelvet tanuló diákja megismerkedik Márton legendájával és a hozzá tartozó szokásokkal.
  Bővebben...
 • 2 Átadták a megújult bélmegyeri iskolát

  Átadták a közel 190 millió forintból megújult Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri Telephelyét pénteken délután. Az elmúlt évtizedekben az iskola épülete már nagyon megérett a rekonstrukcióra, ezért is volt fontos és időszerű a fejlesztés.
  Bővebben...
 • 3 Szépíró verseny 2022

  Ebben a tanévben immár hatodik éve került megrendezésre a fejlesztő foglalkozásokra járó tanulóink számára a szépíró verseny, amelyet hagyományos, jelenléti formában bonyolítottunk le. A november 14 – 17. közötti időszakban évfolyamonként zajlott le a megmérettetés, melyen 46 fő alsó és 48 fő felső tagozatos tanuló igyekezett a legszebb „kézírását elővenni”.
  Bővebben...
 • 4 Népdaléneklési verseny

  Az iskolánkban a 2. 3. és a 4. évfolyamos diákok körében, 2022. november 23-án megrendezésre került a Népdaléneklési verseny. A kis tanulóink és a tanító nénik egyaránt nagy izgalommal várták ezt az alkalmat, hiszen az elmúlt két évben nem volt lehetőség a megmérettetésre. A versenyzők először a kötelező dalt énekelték el.
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

Fenntarthatósági témahét

Természettudományi és környezetvédelmi munkaközösség

A 2020-2021-es tanévben online keretek között zajlott a Fenntarthatósági témahét április 19-23 között. Munkaközösségünk különböző lehetőségeket kihasználva több oldalról, változatosan közelítette meg a témát. Kihasználtuk tanított tantárgyainak különböző lehetőségeit. A földrajz tantárgy aktuális témái: adott földrészek gazdasága, ipara, bányászata találkoztak a témahét témáival.

Bővebben>>


Fenntarthatósági témahét – osztályfőnöki órán

Az osztályfőnöki órák környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. Sajnos a helyzetre tekintettel nem tudták az osztályok a hagyományos keretek között a különböző feladatoknak eleget tenni, ezért online formában próbáltak hangsúlyt fektetni a fenntarthatósági témahétre.

Bővebben>>


Iskolánk alsó tagozatán az idén is nagy siker volt a Fenntarthatósági Témahét

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2021. április 19-23. között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között. A fenntarthatóságot több szempontból is meg lehet közelíteni, ezért minden évben kiválasztanak három témát, amelyet körbejárnak. Ezúttal az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek című témakör került előtérbe. Iskolánk alsó tagozata is csatlakozott a programhoz.

Bővebben>>


A Társadalomtudományi, nyelvi és művészeti munkaközösség

 Fenntarthatósági témahéten

végzett munkája

Április 19-23-ig rendezték meg az idei Fenntarthatósági témahetet, melybe munkaközösségünk minden tagja, minden csoporttal részt vett. Természetesen ezt a munkát is, mint mindent az elmúlt hetekben, csak online kereteken belül tudtuk megszervezni. Tanulóink aktívan vettek részt a munkaközösség által felkínált programokban, lehetőségekben, átérezve a téma komolyságát. Érdeklődéssel és lelkesedéssel végezték el az egyes feladatokat, kapcsolódtak be a beszélgetésbe.

Bővebben>>


Fenntarthatósági témahét 2021.

Testnevelés munkaközösség

Munkaközösségünk – alkalmazkodva a jelenlegi oktatási formákhoz – részt vett a Fenntarthatósági témahét megvalósításában. Az alsó tagozaton a tanórákon a testnevelők szervezésében szelektív hulladékgyűjtő játékot játszottak a tanulók. Tisztázták a szelektív hulladékgyűjtés fogalmát, és a szemetet ennek megfelelően a különböző színű kukákba gyűjtötték. A gyerekeknek nagyon tetszett a feladat, aktívan vettek részt a megvalósításában.

Bővebben>>

. mai.mezobereny.hu